Cách điều phối cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để điều phối cơ hội khách hàng bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng

Bước 2: Chọn menu điều phối ở thanh công cụ bên trái màn hình

Bước 3: Tích chọn các cơ hội cần điều phối cho nhân viên-> chọn Điều phối. 

– Bạn chọn phương pháp điều phối tương ứng:

  • Chia đều cơ hội được chọn tức là chia đều cơ hội cho các thành viên
  • Chia để cân bằng số cơ hội để xử lý tức là nhân viên của bạn đã có hoặc chưa có cơ hội đang xử lý. Phần mềm sẽ chia cơ hội sao cho nhân viên bạn chọn có cơ hội gần bằng hoặc bằng nhau.

-Chọn nhân viên

– Bấm lưu để điều phối cơ hội thành công.

Sau khi điều phối cơ hội bán hàng xong các cơ hội bạn điều phối sẽ được chuyển sang tab đã giao hôm nay.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 32

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi các cơ hội cần xử lý
Bài tiếp: Cách thêm mới cơ hội khách hàng