Cách di chuyển người dùng giữa các bộ phận

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện chính của FastWork, ta chọn ADMIN ⇒ Chọn Quản lý người dùng

Bược 2: Tại Quản lý người dùng, bạn click chuột phải vào tên nhân viên ⇒ Di chuyển

Bước 3: Chọn bộ phận tương ứng ⇒ Hoàn thành để kết thúc việc di chuyển người dùng giữa các bộ phận

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 34

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một đơn vị (Khu vực) trên Hệ thống
Bài tiếp: Cách xóa một bộ phận trên cây đơn vị