Cách di chuyển một công việc (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách di chuyển một công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần di chuyển

Bước 3: Chọn Di chuyển –> chọn Dự án/quy trình cần di chuyển công việc đến. Bạn chỉ có thể di chuyển tới Dự án/quy trình nếu như người thực hiện công việc là thành viên trong Dự án hoặc Quy trình đó

  • Cách di chuyển một công việc trên mobile

Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Chọn công việc cần di chuyển

Nhấn vào dấu (+) phía dưới góc phải màn hình –> Chọn Di chuyển

Chọn vào Dự án/Quy trình để lựa chọn đích đến

 Chọn Dự án/ quy trinh cần di chuyển công việc đến –> chọn Di chuyển

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 146

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách sao chép một công việc trên phần mềm FastWork