Cách sắp xếp lại vị trí các cột trong bảng lương trong mẫu bảng lương

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Trong trường hợp bạn đang sắp xếp vị trí các cột bảng lương sai dẫn đến bảng lương tháng sai dữ liệu. Hoặc bạn cần sắp xếp lại vị trí các cột hợp lý hơn để thực hiện in ra phiếu lương. Bạn có thể vào mẫu bảng lương để điều chỉnh lại.

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Mẫu bảng lương

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn mẫu bảng lương để thực hiện chỉnh sửa(di chuyển)

Bước 3: Nhấn giữ biểu tượng và thực hiện di chuyển. Người dùng có thể di chuyển các cột hoặc di chuyển giữa các nhóm
Bấm Lưu để lưu lại vị trí thay đổi

Lưu ý: Bạn có thể thực hiện di chuyển các cột khi bạn thêm mới mẫu bảng lương hoặc chỉnh sửa mẫu bảng lương

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 132

Cùng Topics

Bài trước: Cách bổ sung thêm cột vào trong một mẫu bảng lương
Bài tiếp: Cách sao chép nhanh mẫu bảng lương