Cách đánh giá một ứng viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Tuyển dụng

Bước 2 : Chọn Tuyển dụng

Bước 3 : Chọn biếu tượng hình 3 chấm ở người muốn đánh giá -> Chọn kết quả đánh giá -> Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 36

Cùng Topics

Bài trước: Cách chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên
Bài tiếp: Cách thiết lập một kết quả đánh giá