Cách đánh giá KPI

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn KPI ⇒ chọn Đánh giá KPI

Bước 2: Chọn vào từng phiếu giao KPI

Bước 3: Chuyển sang tab Đánh giá KPI để xem đánh giá của nhân viên

Bước 4: Xem điểm tổng KPI của nhân viên ở mục Điểm KPI

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 146

Cùng Topics

Bài trước: Cách hiệu chỉnh kết quả thực hiện chỉ tiêu KPI
Bài tiếp: Cách giao KPI cho một nhân viên/bộ phận