Cách đánh giá KPI

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu KPI chọn Đánh giá KPI

Bước 2: Chọn vào từng phiếu giao KPI để xem đánh giá

Bước 3: Chuyển sang tab đánh giá KPI để xem đánh giá của nhân viên

Bước 4: Xem điểm tổng KPI của nhân viên ở mục Điểm KPI

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Cách hiệu chỉnh kết quả thực hiện chỉ tiêu KPI
Bài tiếp: Cách giao KPI cho một nhân viên/bộ phận