Cách đăng ký bổ sung thêm hình ảnh khởi tạo mô hình check FaceID cho một nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Với các nhân viên chưa đủ ảnh đăng ký, hoặc bạn muốn thêm ảnh để tăng độ chính xác trong việc nhận diện khuân mặt bạn cần thực hiện lựa chọn ảnh bổ sung cho nhân viên đó

Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Chọn FaceID

Chọn Tab Đã đăng kí –> Click vào nhân viên cần thêm ảnh đăng ký –> Chọn Thêm ảnh đăng ký để thêm ảnh cho nhân viên

Lựa chọn thêm ảnh click Đồng ý

Lưu ý: Lựa chọn các ảnh rõ mặt, không bị che khuất để đăng ký. Mỗi nhân viên chọn tối thiểu 10 ảnh, càng nhiều ảnh việc check FaceID càng chính xác

Sau khi đã chọn đủ hình đăng ký cho các nhân viên đã có đủ ảnh tiến hành click Khởi tạo mô hình để xây dựng lại mô hình

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 186

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập ngày nghỉ lễ hàng năm
Bài tiếp: Cách kích hoạt chế độ check FaceID cho người dùng trên FastWork