Cách chuyển trạng thái cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để chuyển trạng thái cơ hội bán hàng thực hiện như sau

Bước 1: Chọn cơ hội bán hàng cần chuyển trạng thái

Bước 2: Chọn Trạng thái tương ứng với cơ hội bán hàng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 59

Cùng Topics

Bài trước: Cách giao công việc trong cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách theo dõi tiến độ thực hiện cơ hội bán hàng