Cách chuyển tiếp một văn bản đến người cần xử lý

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu Office chọn văn bản đi – đến

Bước 2 : Trong giao diện văn bản đến Chọn trạng thái Văn bản “Chưa xử lý” >> Tick vào văn bản cần chuyển tiếp

Bước 3: Tại giao diện của văn bản đến vừa chọn bấm chuyển tiếp >> Chọn người xử lý, người theo dõi và nội dụng của văn bản đến >> Chuyển tiếp

Nếu có nhiều Văn bản đến cùng chuyển tiếp đến một người xử lý, anh/chị có thể thực hiện chuyển tiếp nhanh như sau:
Từ Tab Văn bản đến >> Chọn trạng thái “Chưa xử lý” >> Tick chọn những văn bản cần gán người xử lý

Sau khi chọn người xử lý xong >> Bấm Thêm

Gán nhanh Người theo dõi

Sau khi chọn người theo dõi >> Bấm Thêm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách phê duyệt một văn bản đi
Bài tiếp: Cách đính kèm tài liệu, trao đổi và tạo việc trong văn bản