Cách chuyển sản phẩm từ kho này sang kho hàng khác

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Kho hàng chọn Kho hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới sau đó chọn Chuyển kho

Bước 3: Thêm mặt hàng, chọn kho cần xuất và cần nhập

  • Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm ở mục tìm kiếm theo mã, hoặc nâng cao
  • Sau khi chọn sản phẩm kiểm tra lại đơn hàng

Bước 4: Bấm Lưu lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách kiểm tra tồn kho hiện tại
Bài tiếp: Cách xuất trả sản phẩm cho nhà cung cấp (Xuất trả NCC)