Cách chỉnh sửa một hạng mục trong dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng chọn tên dự án muốn chỉnh sửa hạng mục =>> chọn thiết lập

This image has an empty alt attribute; its file name is image-285-1024x507.png

Bước 2: Tại đây, người dùng chọn danh mục hạng mục =>> Chọn biểu tượng bút chì để thực hiện chỉnh sửa:

Bước 3: Thực hiện sửa tên hạng mục, mô tả, người theo dõi,… =>> Bấm Lưu và đóng để lưu lại thông tin

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 195

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một dự án
Bài tiếp: Cách xóa hạng mục dự án