Cách chỉnh sửa lịch booking đã đăng ký

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2: Chọn Đăng ký tài nguyên =>> Chọn Tài nguyên sau đó bấm vào đăng ký của mình để chỉnh sửa

Bước 3: Chọn vào nút Sửa để sửa lại đăng ký này

Bước 4: Sửa lại nội dung cần sửa sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 0

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi tổng quan về sử dụng tài nguyên
Bài tiếp: Cách hủy lịch booking đã đăng ký