Cách chỉnh sửa đơn chấm công trước khi phê duyệt

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn đơn từ cần chỉnh sửa

Bước 3: Chỉnh sửa đơn lại chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 162

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa đơn chấm công chưa duyệt trên Web và điện thoại
Bài tiếp: Cách cấu hình duyệt đơn từ theo nhiều cấp