Cách chấm công vào ra trên 1 công việc có gán Khách hàng, địa điểm làm việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

I. Vì sao phải chấm công tại công việc có gán Khách hàng hoặc địa điểm làm việc ?

Có những trường hợp nhân viên cần thực hiện công việc sớm, địa điểm cách xa trụ sở công ty nên sẽ không cần phải tới công ty để chấm công mà sẽ được cho phép chấm công tại địa điểm thực hiện công việc đó.

* Lưu ý: Để nhân viên có thể chấm công được tại Khách hàng hoặc địa điểm làm việc thì Khách hàng hoặc địa điểm làm việc đó cần phải được cấu hình là một khu vực chấm công.

1/ Cấu hình Khách hàng: 

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+ 

Bước 2: Chọn Cấu hình ⇒ chọn Khách hàng ⇒ chọn tab Cấu hình mặc định ⇒ tại đây cấu hình Khu vực chấm công là Có ⇒ chọn Lưu

2/ Cấu hình địa điểm làm việc:

Bước 1: Từ menu WORK ⇒ chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Cấu hình công việc ⇒ cấu hình các thông tin của công việc hiện trường ⇒ chọn Lưu

2, Thực hiện chấm công vào tại khách hàng :

Bước 1: Từ màn hình trang chủ chọn CÔNG VIỆC

Bước 2: Chọn Công việc cần làm

Bước 3: Chọn Khách hàng được gán trong công việc nếu bạn thực hiện chấm công vào tại địa điểm của Khách hàng ⇒ chọn Chấm công vào

*Hoặc: Chọn Địa điểm làm việc nếu thực hiện chấm công vào tại địa điểm làm việc hiện tại ⇒ Chọn Chấm công vào

Bước 4: Chụp ảnh selfie ⇒ chọn Use Photo để hoàn thành chấm công vào.

Bước 5: Kiểm tra màn hình đã chấm công vào thành công chưa?

Chấm công vào thành công là khi avatar có vòng tròn xanh và kèm dòng chữ “Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả” 

Tương tự với hoạt động “Chấm công ra”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 193

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi lại bảng chấm công của các tháng trước
Bài tiếp: Cách chấm công tại khách hàng trên điện thoại