Cách chấm công vào ra trên 1 công việc có gán Khách hàng, địa điểm làm việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

I. Vì sao phải chấm công tại công việc có gán Khách hàng hoặc địa điểm làm việc ?

Có những trường hợp nhân viên cần thực hiện công việc sớm, địa điểm cách xa trụ sở công ty nên sẽ không cần phải tới công ty để chấm công mà sẽ được cho phép chấm công tại địa điểm thực hiện công việc đó.

Lưu ý: Để nhân viên có thể chấm công được tại Khách hàng hoặc địa điểm làm việc thì Khách hàng hoặc địa điểm làm việc đó cần phải được cấu hình là một khu vực chấm công.

1/ Cấu hình Khách hàng: 

Từ CRM >> Vào quản trị Phân hệ CRM+ >> Chọn như hình dưới

2/ Cấu hình địa điểm làm việc:

Từ Work >> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

2, Thực hiện chấm công vào tại khách hàng :

Bước 1: Từ màn hình trang chủ chọn CÔNG VIỆC

Bước 2 : Chọn Công việc cần làm .

Bước 3: Chọn Khách hàng được gán trong công việc nếu bạn thực hiện chấm công vào tại địa điểm của Khách hàng –> Chọn Chấm công vào

Chọn Địa điểm làm việc nếu bạn thực hiện chấm công vào tại địa điểm làm việc hiện tại –> Chọn Chấm công vào

Bước 4: Chụp ảnh selfie

Bước 5: Chọn Use Photo để hoàn thành chấm công vào.

Tương tự với hoạt động “Chấm công ra”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách để cập nhật lại địa điểm chấm công trên thiết bị di động
Bài tiếp: Cách chấm công tại khách hàng trên điện thoại