Cách cấu hình xác thực 2 bước cho một tài khoản

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu ADMIN ⇒ chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Click chọn tên nhân viên cần cấu hình xác thực 2 bước khi đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Tại giao diện thông tin nhân viên chọn Sửa.

Bước 4: Tick chọn  – Sau đó nhấn nút Lưu để hoàn tất.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 43

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một đơn vị (Khu vực) trên cây đơn vị người dùng
Bài tiếp: TỔNG QUAN VỀ PHÂN HỆ HỆ THỐNG TRÊN FASTWORK