Cách cấu hình vào tạo mẫu in cho một loại đề xuất

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Cách cấu hình mẫu in cho một loại đề xuất

Bước 1: Từ menu WORK chọn Quản trị phân hệ WORK+.

Bước 2 : Chọn Đề xuất chọn mẫu xuất Word hoặc mẫu xuất Excel

Bước 3 : Có 2 mẫu xuất Word hoặc Excel

 • Chọn Mẫu xuất Word, chọn Thêm mới
This image has an empty alt attribute; its file name is image-152-1024x501.png
 • Chọn Mẫu xuất Excel, chọn Thêm mới

Bước 4:

 • Mẫu xuất Word: Điền các thông tin cần thiết và upload file word đã thiết kế sẵn theo các trường thông tin quy định bên dưới để tạo mới mẫu đề xuất.
 • Mẫu xuất Excel: Điền các thông tin cần thiết và upload file excel đã thiết kế sẵn theo các trường thông tin quy định bên dưới để tạo mới mẫu đề xuất.

Chú thích:

 • Loại đề xuất áp dụng : Chọn loại đề xuất phụ hợp với mẫu đề xuất mới tạo.
 • Tên mẫu xuất : Đặt tên cho mẫu đề xuất.
 • Tải file mẫu ( chỉ hỗ trợ file Word hoặc file Excel): Upload file word/ excel đã thiết kế sẵn theo các trường thông tin quy định bên dưới để tạo mới mẫu đề xuất.
 • Mô tả: nhập mô tả nếu có.

Bước 5: Nhấn nút Lưu khi đã hoàn tất.

Cách tạo mẫu in đề xuất

Lưu ý : Bạn phải tạo mẫu in đề xuất trên WORD hoặc EXCEL

Bước 1: Bạn Copy cấu trúc các trường thông tin tương ứng từ phần mềm sau đó Paste vào mẫu in đề xuất của mình.

 • Cấu trúc các trường thông tin mẫu xuất Word
 • Cấu trúc các trường thông tin mẫu xuất Excel

Bước 2 : Bạn điền các trường thông tin như mẫu dưới

 • Mẫu xuất Word
 • Mẫu xuất Excel

Bước 3: Với những đề xuất có bảng in mọi người làm như hướng dẫn bên dưới.

Bước 4 : Bạn tải mẫu đề xuất vừa làm lên phần mềm

 • Mẫu xuất Word
 • Mẫu xuất Excel
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 279

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập tính năng trong Module Đề xuất và phê duyệt nội bộ
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục loại đề xuất mẫu