Cách cấu hình vào tạo mẫu in cho một loại đề xuất

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Cách cấu hình mẫu in cho một loại đề xuất

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+.

Bước 2 : Chọn Cấu hình đề xuất.

Bước 3 : Chọn Mẫu xuất.

Bước 4 : Chọn Thêm mới để tạo một mẫu đề xuất.

Bước 5: Điền các thông tin cần thiết và upload file word đã thiết kế sẵn theo các trường thông tin quy định bên dưới để tạo mới mẫu đề xuất.

Chú thích:

  • Loại đề xuất áp dụng : Chọn loại đề xuất phụ hợp với mẫu đề xuất mới tạo.
  • Tên mẫu xuất : Đặt tên cho mẫu đề xuất.
  • Tải file mẫu ( chỉ hỗ trợ file Word): Upload file word đã thiết kế sẵn theo các trường thông tin quy định bên dưới để tạo mới mẫu đề xuất.
  • Mô tả: nhập mô tả nếu có.

Bước 5: Nhấn nút Lưu khi đã hoàn tất.

Cách tạo mẫu in đề xuất

Lưu ý : Bạn phải tạo mẫu in đề xuất trên WORD

Bước 1 : Bạn Copy cấu trúc các trường thông tin tương ưng từ phần mềm sau đó Paste vào mẫu in đề xuất của mình .

Bước 2 : Bạn điền các trường thông tin như mẫu dưới

Bước 3: Với những đề xuất có bảng in mọi người làm như hướng dẫn bên dưới.

Bước 4 : Bạn tải mẫu đề xuất vừa làm lên phần mềm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 59

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục loại đề xuất mẫu
Bài tiếp: Phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập tính năng trong Module Đề xuất và phê duyệt nội bộ