Cách cấu hình thời gian làm việc trong một dự án để tính toán thời gian thực hiện công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn WORK => chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể, chọn Thiết lập để vào cấu hình thời gian làm việc

Bước 3: Chon sang tab Lịch làm việc, điều chỉnh các khung giờ thời gian lịch làm việc từng ngày trong tuần rồi chọn Lưu lịch làm việc để cập nhật

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 62

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình chỉ tiêu đánh giá KPI dự án
Bài tiếp: Cách thêm mới một nhóm dự án trên web