Cách cấu hình số văn bản tự động

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Đăng nhập trên hệ thống chọn Office –> Chọn Quản trị phân hệ Office+

Bước 2: Trong quản trị phân hệ Office+ chọn Danh mục –> Chọn Số văn bản đi –> Điền đầy đủ các mục của văn bản thiết lập –> Lưu

1/ Số hiện tại: là số thứ tự văn bản đang ban hành trong hệ thống doanh nghiệp

2/ Độ dài số: là số lượng chữ số (Ví dụ: Độ dài = 4  thì số sẽ là 0001)

3/ Tiền tố: Kí hiệu đứng trước Số hiện tại

4/ Hậu tố: Kí hiệu đứng sau Số hiện tại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập các loại văn bản đến-đi
Bài tiếp: Cách phân quyền cho nhiều người dùng truy cập văn bản