Cách cấu hình nhận thông báo KPI

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu KPI chọn Quản trị phân hệ KPI+

Bước 2: Ở mục Cấu hình chọn Cấu hình nhận thông báo KPI

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới tiêu chí đánh giá KPI
Bài tiếp: Cách thiết lập công thức KPI