Cách cấu hình người nhận và người ký đối với văn bản đi đến

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN:

Bước 2: Chọn Văn bản ⇒ chọn tab Văn bản đến ⇒ chọn Người nhận ⇒ Sau đó bấm Lưu.

ĐỐI VỚI NGƯỜI KÝ

Bước 2: Chọn Văn bản ⇒ chọn tab Văn bản đi ⇒ chọn Người ký ⇒ Sau đó bấm Lưu.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu danh sách các văn bản đi