Cách cấu hình mẫu in cho một biểu mẫu

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Phần mềm hỗ trợ người dùng có thể cấu hình mẫu in để in biểu mẫu theo chuẩn của công ty quy định.

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Cấu hình –> chọn Biểu mẫu –> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập tên, lựa chọn loại biểu mẫu tương ứng với mẫu in này

Bước 4: Cấu hình nội dung mẫu in –> lựa chọn các trường thông tin đưa vào trong mẫu

Bước 5: Bấm “Lưu và thoát” để cấu hình thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 112

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi công việc tôi giao
Bài tiếp: Cách xem báo cáo giám sát viếng thăm trong công việc