Cách cấu hình mã phiếu thu, mã phiếu chi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Mã phiếu thu/chi giúp cho doanh nghiệp quản lý Phiếu thu/chi theo một mã thống nhất, có số thứ tự nhảy lần lượt theo quy định với các Tiền tố/Hậu tố đã cấu hình.

Bước 1: Từ Quản trị phân hệ OFFICE+ chọn Cấu hình =>> Thu chi nội bộ

Bước 2: Nhập cấu hình Mã phiếu thu/phiếu chi =>> Lưu thay đổi

Giải thích:

1. Số hiện tại: Sẽ lấy bắt đầu từ số này khi tạo phiếu thu/chi

2. Độ dài số: Là số lượng các chữ số trong phiếu. Ví dụ: 004

3. Tiền tố: là Kí tự đứng trước Số phiếu. Ví dụ: PTTM004

4. Hậu tố: là kí tự đứng sau Số phiếu. Theo hình trên là /2021

Thì cấu trúc sẽ là: PTTM004/2021

Ở dưới cùng của phần cấu hình chung có phần lưu ý, nếu anh/chị muốn tiền tố/hậu tố của phiếu tự lấy theo ngày tháng năm khi tạo. Anh/Chị có thể làm theo cấu trúc quy định trong lưu ý.

Ví dụ ngày tạo phiếu là ngày 25 tháng 08 năm 2021.

{yyyy}: 2021

{yy}: 21

{mm}: 08

{dd}: 25

{mmyyyy}: 082021

{mmyy}: 0821

{ddmmyyyy}: 25082021

{ddmmyy}: 250821

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một nhóm người dùng được phép truy cập các chức năng trong Module Thu chi nội bộ
Bài tiếp: Cách cấu hình một đơn vị/cơ sở trên hệ thống