Cách cấu hình liên hệ

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Liên hệ .

Bước 3 : Điền thông tin và ấn Lưu để hoàn tất .

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục nghề nghiệp
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục nhóm liên hệ