Cách cấu hình duyệt đơn từ theo nhiều cấp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Đơn từ  chọn Đơn cần cấu hình ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin  chọn Lưu để hoàn tất

 – Phòng ban : Chọn phòng ban cần áp dụng

 – Hình thức duyệt đơn : Chọn Duyệt theo trình tự

 – Từng cấp 1,2,3,… : chọn người duyệt tương ứng

 – Người nhận thông báo : Chọn đối tượng cần nhận thông báo

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 256

Cùng Topics

Bài trước: Cách chỉnh sửa đơn chấm công trước khi phê duyệt
Bài tiếp: Cách cấu hình tính công làm thêm, tăng ca cho các ngày nghỉ lễ có đơn từ làm thêm, tăng ca