Cách thiết lập sẵn các công việc trong một giai đoạn

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Nếu bạn muốn tạo sẵn các công việc trong một giai đoạn nào đó, để khi nhiệm vụ chuyển tới giai đoạn sẽ tự động sinh ra công việc đã cấu hình, thực hiện như sau:

Chọn Quy trình công việc cần thiết lập

Chọn Dashboard 

Ở giao diện Dashboard –> chọn dấu 3 chấm –> Chọn Thiết lập

Chọn sang tab Giai đoạn –> chọn Giai đoạn cần thêm công việc

Ở phần Danh sách công việc nhập tên công việc, thời gian thực hiện, gán người thực hiện –> sau đó Click (+) để thêm công việc

Chọn Lưu để lưu lại giai đoạn

Lưu ý: 

Một công việc được tạo sẵn trong giai đoạn, nếu lựa chọn người thực hiện cho công việc thì khi nhiệm vụ chuyển tới giai đoạn, phần mềm sẽ sinh ra công việc với người thực hiện đã được lựa chọn.

Nếu công việc tạo ra không lựa chọn người thực hiện (bỏ trống), khi nhiệm vụ chuyển tới giai đoạn, người thực hiện của nhiệm vụ ở giai đoạn này sẽ tự động được gán thành người thực hiện của công việc trong giai đoạn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 45

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình chuyển tiếp nhiệm vụ từ quy trình này sang quy trình khác trên web
Bài tiếp: Cách thiết lập điều kiện để chuyển tiếp giai đoạn trong 1 quy trình theo mô hình Workflow