Cách cấu hình chỉ tiêu đánh giá KPI dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn WORK => Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần cấu hình quỹ => Chọn Thiết lập bên cuối phải màn hình

Bước 3: Chọn KPI để thiết lập

Tại đây sẽ có các bộ đánh giá KPI dự án được thiết lập sẵn như:

  • Đánh giá KPI theo tiến độ
  • Đánh giá KPI theo nợ
  • Đánh giá KPI theo số dư kế hoạch
  • Đánh giá KPI theo số dư thực tế

Bước 4: Sau khi chọn thiết lập các tiêu chí đánh giá KPI xong chọn Lưu để cập nhật

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 23

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình thời gian làm việc trong một dự án để tính toán thời gian thực hiện công việc
Bài tiếp: Cách xóa nhanh nhiều phiếu thu, phiếu chi trong một dự án