Cách cấu hình check-in check-out trong kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại thanh Menu CRM, chọn Quản lý chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn kế hoạch chắm sóc khách hàng muốn thiết lập

Chọn tab “thiết lập”

Bước 3: Tại  phần “Cấu hình”, thiết lập các thông số, điều kiện về check in – check out”

Ấn “Lưu thay đổi” để hoàn tất cập nhật

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình, phân quyền kế hoạch chăm sóc khách hàng
Bài tiếp: Cách thiết lập trong kế hoạch chăm sóc khách hàng