Cách Cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Tài khoản cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng là các tài khoản có quyền kế toán và được phân quyền cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng
Để cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần cập nhật tình trạng thanh toán

Bước 2: Chọn tab thanh toán -> chọn Thanh toán để thực hiện cập nhật tình trạng thanh toán

Bước 3: Nhập thông tin tình trạng thanh toán:
Loại thanh toán: Tạm ứng hoặc thanh toán
Ngày thanh toán/tạm ứng
Giá trị thanh toán/tạm ứng
Hình thức thanh toán/tạm ứng
Nội dung thanh toán/tạm ứng(nếu có)
Bấm Lưu để cập nhật thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán người phụ trách Hợp đồng
Bài tiếp: Cách Đính kèm tệp trong hợp đồng