Cách cập nhật tình trạng thanh lý hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Tài quản cập nhật tình trạng thanh lý hợp đồng là tài khoản có quyền Quản lý, Hợp đồng và được cấp quyền cập nhật trên phần mềm
Bước 1: Bấm chọn Hợp đồng cần thanh lý

Bước 2: Bấm chọn Thanh lý 

Bước 3: Nhập thông tin vào các trường Thanh lý sau đó bấm 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 41

Cùng Topics

Bài trước: Cách Cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng
Bài tiếp: Cách xóa hợp đồng