Cách cập nhật tiến độ công việc (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách cập nhật tiến độ công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần cập nhật tiến độ

 Bước 3: Kéo thanh “Tiến độ” để thực hiện cập nhật tiến độ công việc –> chọn Lưu cập nhật

  • Cách cập nhật tiến độ công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần cập nhật tiến độ

Nhấn vào vòng tròn 0% để cập nhật tiến độ

Kéo thanh tiến độ để cập nhật tiến độ công việc –> chọn Lưu để lưu lại tiến độ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 185

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới công việc trên Web
Bài tiếp: Cách thêm mới công việc trên Mobile