Cách cập nhật thời gian ca làm việc của nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện việc cập nhật lại thời gian ca làm việc cho nhân viên, anh/chị thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Chọn Quản trị Phân hệ HRM

Bước 2: Chọn tab Danh mục >> Chọn Ca làm việc. Tick chọn vào ca làm việc cần thay đổi về thời gian.

Bước 3: Thực hiện điều chỉnh lại thời gian cho phù hợp. Sau đó bấm Lưu thay đổi

Để biết được ý nghĩa của các trường thông tin trong Ca làm việc, anh/chị xem thêm Tại đây.

Bước 4: Đối với những trường hợp đã phân ca trước đó, để nhân viên được cập nhật ca làm việc mới, Anh/chị vào Tab Cấu hình >> Chọn Danh sách phân ca có chứa Ca làm việc vừa thay đổi.

Bước 5: Thực hiện thao tác Lưu để cập nhật Ca vừa thay đổi đó.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 820

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi bảng công cá nhân
Bài tiếp: Cách cập nhật lại GPS khi báo sai vị trí hoặc không bắt được GPS trên phần mềm FastWork