Cách cập nhật nhanh trạng thái “dừng theo đuổi” trên nhiều cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện cập nhật nhanh trạng thái “Dừng theo đuổi” trên nhiều cơ hội khách hàng bạn thực hiện như sau

Bước 1: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng, tích chọn các cơ hội cần cập nhật trạng thái Dừng theo đuổi-> chọn dừng theo đuổi

Bước 2: Chọn lý do cơ hội khách hàng thất bại
Nhập ghi chú (nếu có)

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 34

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa cơ hội khách hàng .