Cách cập nhật lại mẫu bảng lương trong một bảng lương lặp lại

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Khi công thức tính trong mẫu bảng lương có sự sai sót hoặc khi mẫu bảng lương có sự điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện tại, cần thực hiện điều chỉnh lại mẫu bảng lương. Bạn không muốn tạo ra một mẫu bảng lương mới, muốn chỉnh sửa trực tiếp trên mẫu bảng lương hiện tại.

Sau khi điều chỉnh mẫu bảng lương, để bảng lương tháng được tính toán đũng theo công thức mới đã chỉnh sửa bạn cần thực hiện cập nhật lại mẫu bảng lương này trong bảng lương lặp lại và bảng lương tháng.

Nếu bạn không thực hiện cập nhật lại mẫu bảng lương trong bảng lương lặp lại, khi đó phần mềm sẽ vẫn tiếp tục tính toán ra lương tháng của nhân viên theo mẫu bảng lương cũ

Để thực hiện cập nhật lại mẫu bảng lương thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện điều chỉnh lại mẫu bảng lương

Bước 2: Sau khi đã điều chỉnh lại mẫu bảng lương, thực hiện cập nhật lại mẫu bảng lương trong bảng lương lặp lại

Từ giao diện Bảng lương lặp lại –> Lựa chọn Bảng lương cần cập nhật

Thực hiện click vào biểu tượng cập nhật trong thông tin Bảng lương lặp lại

Đợi phần mềm cập nhật xong thực hiện chọn nút “Lưu thay đổi”

Sau khi lưu thay đổi xong, thực hiện tải lại trang để mẫu bảng lương mới được áp dụng. Để kiểm tra bạn có thể lựa chọn sang tab Cấu hình cột để kiểm tra lại thông tin các cột trong mẫu bảng lương

Bước 3: Tạo bảng lương tháng để cập nhật lại dữ liệu

Khi thông tin mẫu bảng lương đã đúng theo cập nhật mới thực hiện chọn nút “Tạo bảng lương tháng” để tạo mới lại bảng lương tháng theo công thức mới điều chỉnh

Chọn Đồng ý để xác nhận Hoạt động. Vậy là từ thời điểm hiện tại tới các tháng về sau bảng lương tháng sẽ được tính theo công thức mới này.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 79

Cùng Topics

Bài trước: Cách ẩn hiện các cột trong mẫu bảng lương trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách tạo bảng lương tháng từ bảng lương lặp lại trên phần mềm Fastwork