Cách cập nhật điều chỉnh trực tiếp phép bằng excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Vì sao phải cập nhật điều chỉnh phép

Vì giúp bạn điều chỉnh và cập nhật lại đúng ngày phép thực tế của nhân viên .

Cách điều chỉnh

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Ngày phép

Bước 2 : Chọn Tiện ích →  Nhập dữ liệu

Bước 3 : Tải file mẫu

Bước 4 : Điền thông tin vào file mẫu file mẫu

Trong đó :

  • Mã đăng nhập: ID đăng nhập của nhân viên
  • Ngày bắt đầu làm việc: Ngày nhân viên bắt đầu làm việc. Liên quan tới việc bắt đầu tính phép năm và phép thâm niên cho nhân viên
  • Phép năm nay: Số phép nhân viên được hưởng trong 1 năm
  • Phép lũy kế: Số phép năm trước còn lại được sử dụng trong năm sau. Nếu phép lũy kế không có thì nhập giá trị 0
  • Phép thâm niên: Số phép nhân viên được hưởng theo thâm niên làm việc tại công ty
  • Phép sử dụng: Số ngày phép nhân viên đã xin nghỉ thực tế. Những ngày phép này không bao gồm các ngày nhân viên đã có đơn xin nghỉ trên phần mềm FastWork
  • Tính đến ngày: Ngày phép cập nhật tới là tới thời điểm nào?
  • Phép ứng: Số phép nhân viên được ứng trong năm

Lưu ý: Nếu đã có cấu hình tính phép trên phần mềm bạn chỉ cần nhập các thông tin: ngày bắt đầu làm việc, phép lũy kế, phép sử dụng, tính đến ngày. Các cột còn lại phần mềm sẽ tự lấy được dữ liệu từ cấu hình tính phép đã có

Bước 4 : Quay lại phần mềm chọn file mẫu vừa mới chỉnh sửa.

Bước 5 : Tiến hành tải file và nhập dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 60

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật điều chỉnh trực tiếp phép trên phần mềm
Bài tiếp: Cách theo dõi quỹ phép cá nhân trên web và điện thoại