Cách cài đặt cấu hình chung để quản lý bảng công của nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 3 phút

Thực hiện các cấu hình chung áp dụng cho việc quản lý bảng công của nhân viên

Bước 1: Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Bước 2: Tại giao diện này ở mục Cấu hình chọn Cài đặt chung

 • Chọn ca chấm công
  • Cho phép: Với những Đơn vị mà có 1 số bộ phận không phân ca mà nhân viên được tuỳ chọn ca khác nhau để chấm công hàng ngày.
  • Không cho phép: nhân viên phải được phân ca trước, nếu không có ca nhân viên sẽ không thể thực hiện chấm công.
 • Tự động bật/tắt giám sát theo chấm công vào ra: 
  • Cho phép: Khi nhân viên chấm công vào sẽ có Thông báo hiện lên “Chế độ khai báo vị trí tự động đã được kích hoạt” ; khi chấm công ra sẽ tự tắt giám sát đi.
  • Không cho phép: Phần mềm sẽ không tự động bật chế độ giám sát lên
 • Nhân viên tự bật/tắt chế độ giám sát: 
  • Không cho phép: Nhân viên không được quyền bật tắt
  • Cho phép: Nhân viên được quyền bật/tắt Giám sát vị trí
 • Ngày bắt đầu tính công: là ngày bắt đầu tính công trong tháng 
 • Tính thời gian đi muộn về sớm:Có tính ra thời gian đi muộn, về sớm của nhân viên và trừ trong công làm việc hay không? 
  • Có: Ví dụ: Ca làm từ 8h-17h (1 công ~ 8 tiếng). Đi trễ 15p (~0.03 công). Công còn lại trong ngày là: 0.97 công
  • Không: Vẫn ghi nhận thời gian chấm công trễ, nhưng vẫn ghi nhận đủ 1 công.
 • Giám sát chấm công (Thống kê nhân viên có phân ca làm việc và không phân ca làm việc): Trong giám sát chấm công có thống kê cả các nhân viên không có ca làm việc hay không? (nhân viên cho chọn ca)
 • Thời gian nhắc nhở chấm công ra trên thiết bị di động sau (phút): Quy định sau khi kết thúc ca làm việc bao nhiêu phút thì có nhắc chấm công ra để tránh nhân viên quên. Nếu k cấu hình thì mặc định của phần mềm là 15p sau khi hết ca sẽ có nhắc nhở
 • Cho phép checkout khi chấm công ra trên thiết bị di động: Áp dụng cho các trường hợp nhân viên thực hiện check in/check out tại Khách hàng. Khi chấm công ra có đồng nghĩa với thao tác checkout hay không?
 • Chấm công ngày lễ được tính công làm thêm hoặc tăng ca theo đơn: Có cho hay không cho phép tính công lễ vào công làm thêm hay tăng ca không? Để tính ra thời gian tăng ca, làm thêm nhân viên cần có đơn từ được phê duyệt tương ứng (Nếu cho phép thì sẽ được ghi nhận, nếu không cho phép thì sẽ không được ghi nhận)
 • Thiết lập khoảng thời gian làm việc ban đêm để tính công theo quy định: Để tách khoảng thời gian làm thêm, nhằm hỗ trợ việc tính hệ số khác nhau bên bảng lương. 
  • Ví dụ Công ty quy định thời gian làm thêm:
   • 17h-19h được tính hệ số là 1.5
   • 19h-20h được tính hệ số là 2 
   • Nhân viên chỉ cần làm đơn làm thêm từ 17h-20h, việc tách khung giờ để tính hệ số phần mềm sẽ hỗ trợ

Bên bảng lương sẽ hiển thị danh mục số giờ làm thêm trong từng khung giờ làm thêm mà mình đã cấu hình ở trên.

 • Quản lý nhập dữ liệu điều chỉnh công nhân viên trên bảng chấm công: Có kích hoạt chế độ cho phép quản lý nhập ngày công làm việc cho nhân viên hay không. Áp dụng với các nhân viên không có smartphone để chấm công, không chấm công được
  • Cho phép: Trên bảng công, ở mục tiện ích sẽ có nút để nhập công cho nhân viên
  • Không cho phép: Thì ở mục tiện ích trong bảng công, sẽ ẩn nút Nhập đi.
 • Quản lý nhập dữ liệu chấm công từ máy chấm công vân tay (file excel)
  • Cho phép: Trong bảng công sẽ hiển thị lên 
  • Không cho phép: Nút nhập sẽ ẩn đi
 • Chọn hình thức nhập dữ liệu chấm công vân tay (file excel)
  • Nhập toàn bộ dữ liệu: Tất cả các hoạt động chấm công vào ra của nhân viên (Ghi đủ tất cả số lần chấm)
  • Chỉ nhập bản ghi đầu và cuối trong ngày: Ghi nhận thời gian đầu tiên và cuối cùng (Ví dụ: 8h chấm vào; 12h chấm ra; 13h chấm vào; 17h chấm ra >> thì chỉ ghi nhận 8h và 17h)
 • Lựa chọn xem danh sách bảng chấm công, bảng lương … theo thứ tự: bạn muốn xem danh sách nhân viên hiển thị trong bảng công theo dạng anpha hay theo thứ tự trên cây đơn vị
 • Hiển thị ký hiệu lý do xin nghỉ phép trên bảng công: 
  • Cho phép
  • Không cho phép

Bảng lương cá nhân

 • Yêu cầu xác thực khi xem bảng lương cá nhân:Khi nhân viên vào xem bảng lương cá nhân của mình có cần nhập mã xác thực hay không? ( để bảo mật bảng lương cá nhân mỗi nhân viên) 
  • : phải nhập mã xác thực được gửi qua email
  • Không: Vào xem thẳng bảng lương
 • Xem bảng lương cá nhân sau khi chốt: 
  • Bắt buộc: khi quản lý chốt bảng lương Nhân viên mới được xem phiếu lương của mình
  • Không bắt buộc: Có thể xem bất cứ khi nào
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục các ca làm việc
Bài tiếp: Phân quyền chức năng cho một nhóm người dùng truy cập quản lý chấm công