Cách ban hành thông báo

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Ban hành thông báo là gửi thông báo đến toàn thể người nhận trong công ty/doanh nghiệp để mọi người thi hành thực hiện theo thông báo đề ra.
Để ban hành thông báo thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM –>  chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn Thông báo cần ban hành

Bước 4: Bấm “Ban hành” để gửi thông báo đến toàn thể cán bộ/nhân viên trong doanh nghiệp

Lưu ý: Các thông báo ở trạng thái Đã duyệt, Chờ duyệt (nếu bạn là người duyệt), Dự thảo (Thuộc loại thông báo không thiết lập người duyệt hoặc thông báo không thuộc loại thông báo nào) thì mới được Ban hành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 37

Cùng Topics

Bài trước: Cách duyệt thông báo nội bộ
Bài tiếp: Cách trao đổi trong thông báo nội bộ