Cách ẩn hiện cột bảng lương trong báo cáo lương chi tiết vầ xuất dữ liệu ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Trong bảng báo cáo lương chi tiết, nếu bạn muốn ẩn bớt một số trường thông tin không cần thiết và sau đó xuất dữ liệu này ra file excel bạn thực hiện như sau: 

Từ menu OFFICE –> chọn Bảng tính lương –> Chọn Báo cáo lương chi tiết

  • Ẩn bớt các trường thông tin không cần thiết trên báo cáo lương chi tiết

Tại giao diện báo cáo lương chi tiết –> chọn Tiện ích –> chọn Ẩn hiện cột bảng lương

Thực hiện lựa chọn các trường thông tin muốn hiển thị ở báo cáo lương chi tiết sau đó chọn Lưu để lưu lại cấu hình​

  • Xuất báo cáo lương chi tiết ra file excel theo các trường thông tin đang hiển thị

Sau khi đã lựa chọn xong các trường thông tin cần hiển thị trên báo cáo lương chi tiết, để xuất các thông tin này ra file excel thực hiện như sau:

Từ giao diện đang hiện thị –> chọn Tiện ích –> chọn Xuất báo cáo

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem báo cáo lương theo tháng, theo quý, theo năm trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách xem báo cáo lương cho tiết trên phần mềm FastWork